Stichting Ouderen Vermaak
Schinnenbaan 262
3077JJ Rotterdam

Inschrijving Kamer van Koorhandel registratie nummer: 74135139
telefoon: 06 83 91 66 67 
info@stichtingouderenvermaak.nl